Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa hur personuppgiftsansvarig Situationsinriktad Ledarutveckling genom ägarbolaget HOVEMAN Ledarutveckling AB hanterar personuppgifter.

I samband med att du registrerar dig för en intresseanmälan, loggar in på Mina Sidor eller anmäler dig till ett program skapas en profil innehållande dina personuppgifter som hanteras av HOVEMAN Ledarutveckling AB.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss så länge du är aktiv som kund/intresseanmäld hos Situationsinriktad Ledarutveckling. Om kundrelationen upphör eller du väljer att avregistrera din intresseanmälan gallras dina personuppgifter bort från våra system inom en månad.

Våra policys finns för att vi värnar om din integritet och vi vill att du skall känna dig trygg när du anförtror oss med dina personuppgifter.

Situationsinriktad Ledarutveckling – HOVEMAN Ledarutveckling AB

Therese Hoveman
VD/Ägare

 

Logga in