Hur mår du och ditt ledarskap just nu?

Nu börjar vi få tillförlitlig statistik på vad den här pandemin hittills fört med sig kopplat till vår fysiska och psykiska hälsa. Det är dystra siffror som presenteras. Previas senaste studie visar att antalet sjukanmälningar på grund av fysiska och psykiska besvär har ökat kraftigt under hela hösten och det finns inga tecken på en vikande trend. Tvärtom. Dessutom har den psykiska ohälsan aldrig varit så hög som idag under de år Previa fört statistik över ämnet. Analysen som pekar ut de främsta faktorerna bakom ohälsan är ännu inte fastställd, men vi behöver inte vänta ut rapporten för att kunna arbeta med ert välmående redan nu. I detta inspirationsbrev delar vi med oss av några av de verktyg som vi vet gjort stor skillnad för de ledare som vi arbetat med under året och i slutet presenterar vi en stärkande och hälsofrämjande nyhet! 

————————————————————————————————————–

Att leda sig själv genom (massiva) förändringar

En pandemi likt denna har ställt mycket på sin spets och som vi tidigare gått igenom ogillar vi människor instinktivt förändringar. Det går mot vår natur att vilja ändra på trygga vanor och stabila mentala mönster. Nu har vi tvingats rucka på det mesta. I en enormt snabb takt. På bara några månader har vi behövt ändra vårt leverne i grunden. Både hemma och i vårt arbete. Om vi nu ens har lyckan att ha det kvar… Inte konstigt att det kan bli övermäktigt! Vårt bästa tips här är att försöka att zooma ut och se den större bilden och skilja på “vad kan jag påverka” och “vad kan jag inte påverka”. Att du sedan lägger allt fokus på det som du själv kan påverka och gör upp en plan för hur du ska ta dig framåt. Med detta får du tillgång till de viktigaste parametrarna för att behålla lugnet – kontroll och påverkan. Du äger frågan. Du kan välja. Även valfriheten här är viktig. Att du känner att det är upp till dig hur du ska välja att tackla situationen. Därmed inte sagt att du behöver eller ens ska reda ut allt själv. Utmaningar löses bäst tillsammans.

 

—————————————————————————————————————–

Att leda andra genom förändringar – på distans

Det börjar ploppa upp idéer om att vi nu går in i en helt ny typ av ledarskap och på denna punkt vill vi säga – ja och nej. Det som främst ändrats är kanalen för vårt ledarskap. Fån analog till digital kontakt. Däremot, grunderna i ett gott ledarskap består. Här har vi även stöd i studie som Forbes tagit fram. Denna visar att det som krävs för att bygga och bevara en god arbetsmiljö på distans inte skiljer sig från vad som krävs för en bra arbetsmiljö på det traditionella kontoret. Studien tar upp viktiga faktorer som socialt sammanhang, tillit och kommunikation, handledning, utveckling samt vision och mål. Skillnaden är att det som många gånger skedde naturligt på arbetsplatsen måste idag ske medvetet och kräver ett aktivt val från både ledare och anställda.

Här vet vi av erfarenhet att många chefer slarvade redan innan pandemin. Framförallt med att visa vägen (genom vision och målarbete) samt med den kontinuerliga kvalitativa uppföljningen. I en digital värld blir dessa avgörande för såväl välmående som produktivitet. Tydliga motiverande mål, som är väl förankrade i verksamhetens övergripande mål är nödvändiga. De behövs för att vi ska ha koll på att vi jobbar i rätt riktning och att vi håller ett produktivt och hälsosamt tempo. Här kan vi se tre typer av hemmajobbare. En grupp som jobbar på som “vanligt”. Ibland lite bättre. Ibland lite sämre. Ingen större skillnad mot vanligt. Sedan har vi en grupp som tappar fart, disciplin och motivation med följden att arbetet får en sekundär prioritet framför Netflix, diskmaskinen, löpturen…Därefter har vi en kategori med motsatt filosofi. De jobbar på mer än tidigare. Jobb och privatliv flyter ihop ännu mer och de har svårt att sluta producera.

Tydliga rimliga mål och en kontinuerligt uppföljning råder bot på alla dessa avvikelser. Det krävs dock att det är bra mål och en kvalitativ genomtänkt uppföljning. Annars kan det bli dubbelfel och upplevas som kontroll och hot. Vill ni ha hjälp med att få fram bra en bra metod hjälper vi dig gärna!

Genom att arbeta rätt med ovan löser du även ett annat skriande behov som vi människor alltid haft med oss. Bekräftelse!

—————————————————————————————————————

Se mig!

I tider av fysisk distans försvinner mycket av den dagliga och naturliga bekräftelsen. Den som vi människor så innerligt behöver. Vi är sociala varelser utrustade med ett enormt bekräftelsebehov. Det är till och med så illa att vi riskerar att tyna bort om vi inte blir sedda och bekräftade. Med detta sagt är det givet att ovan uppföljning är superviktig. Där visar du som chef att du bryr dig. Du bygger upp ett förtroende och med det kommer du få veta hur var och en mår och du kan stötta och boosta längs vägen och säkerställa att var och en når sina mål. Tänk på att alla är lika viktiga. Lätt hänt att låta de självgående och högpresterande vara, men även de behöver en ihållande kontakt. Inte minst för att du ska ha byggt upp en relation och ett förtroende till den dag då de stöter på problem. Och de brukar de flesta göra. Förr eller senare.

För att få extra effekt inom det här området kan det även vara värt att undersöka fler kompletterande vägar för att få till bekräftelsen. Gärna att det “duggar” lite spontant. På vilka andra sätt kan du visa dina medarbetare och medmänniskor att du ser dem och bryr dig om dem? Ett spontant telesamtal? Bjuda någon på en biofilm att ladda ner? Skicka ett blombud? Ge klippkort på take away på lokala restaurangen?

Här ser vi även att cheferna är de som får minst daglig bekräftelse. Som chef är man ofta ensam och det är inte vanligt att chefen blir bekräftad. Framförallt inte med beröm. Så du som är medarbetare eller ledare över ledare – vad kan du göra för att visa att du bryr dig om din chef och dennes välmående? Kanske räcker det med den enkla, men mycket omsorgsfulla frågan. Och du då chefen…hur är det med dig i dessa dagar? Hur mår du?

 
—————————————————————————————————————

Få koll på hälsoläget!

Redan innan pandemins intåg hade vi börjat leta efter en samarbetspartner för att kunna erbjuda en mer heltäckande lösning för ett proaktivt hälsoarbete. Detta eftersom det är en mycket viktig för att kunna fungera både privat och i arbetet. Lösningen uppenbarade sig när jag, Therese, fick ont i rygg och nacke. Jag hade slarvat med ergonomin i samband med allt hemma arbete. Jag fick kontakt med Betahälsan, där fysioterapeut Eva hjälpte mig med övningar och ergonomiska hjälpmedel. Under behandlingen lärde vi känna varandra och vi kom fram till att vi brinner för samma sak. Friska, lönsamma och välmående företag. Framförallt att få arbeta förebyggande och bidra till färre sjukskrivningar kopplat till fysisk och psykisk ohälsa.

Genom samarbetet med Betahälsan kan vi nu erbjuda en helhetslösning för er företagshälsovård med:

  • Kompletta hälsoundersökningar som bidrar till en bra hälsa på lång sikt
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Fysioterapi med expertkunskap inom nacke och rygg.
  • Ergonomi, såväl individuella anpassningar som föreläsningar
  • Specialistteam av psykologer, beteendevetare och terapeuter

Nu när vi ser att ohälsan skenar värre än någonsin kanske det kan vara läge att ställa sig frågan:

Hur… mår… du? Hur mår medarbetarna…? Egentligen?

Vill ni ta ett helhetsgrepp och bli en av de arbetsgivare i Sverige som kan stoltsera med välmående medarbetare och chefer? Hör av er så designar vi ett upplägg utifrån er situation. Kontakta Therese på therese@situationsinriktad.se eller 0706-98 37 34 för att få veta mer!

—————————————————————–

Tills vi ses eller hörs. Var rädd om dig och kom ihåg att vi bara är ett samtal bort när och om du behöver oss!

Therese, Ola, Anna och Pia

Situationsinriktad Ledarutveckling

Lämna en kommentar

Logga in