OM OSS

LEDARUTVECKLING ANPASSAD EFTER VÅR NUTID

Att vara ledare idag är för många en stor utmaning. Utbrett ansvar, höga förväntningar och ständigt ökande krav. Krav från omgivningen, men också ofta inifrån oss själva. Tiden upplevs som allt mer knapp och det är ofta svårt att få ihop dygnets alla timmar och få en god balans. För att matcha vår nutid och ge ledarna en ärlig chans till att även mäkta med egenutveckling och ledarträning erbjuder Situationsinriktad Ledarutveckling en form av ledarutveckling som går snett mot strömmen.

När de flesta erbjuder ledarutvecklingsprogram med en fast struktur gör vi tvärtom. Vi designar innehållet i varje ledarutvecklingsprogram utifrån varje individs situation och behov vilket ger en rad fördelar.

 

FÖRDELAR:

 • Utvecklar era ledare som individer, ledare och resultatansvariga 
 • När det är en grupp ledare som går separeras gemensamma delar och individuella. Nyckeln är att varje ledare ska få det som den behöver i sin situation
 • Möjlighet att göra anpassningar i innehållet längs vägen
 • Vi är inte fast i en metod utan anpassar stödet utifrån situation och individ
 • Tar inte tid och kraft från ledarna. 98 % av deltagarna säger att de fått “mer tid” och ökad motivation
 • Knyt gärna investeringen till resultat på sista raden och koppla till era verksamhetsmål
 • Passar alla ledarroller. Även de som är nyfikna på ledarskap
 • Vi har vår bas i Skåne men arbetar nationellt och internationellt. 
 • Merparten av våra verktyg och teoretiska ramar finns översatta till engelska
 • Väl beprövat koncept.
 • Väldokumenterade resultat. Gedigen referenslista av små, medelstora, stora och globala verksamheter (privata och offentliga)
 • Unika digitala verktyg som ger tydlighet och struktur i varje process
 • Alltid uppdaterat och förankrat i den senaste forskningen och tekniken
Situationsinriktad Ledarutveckling

LEDARUTVECKLING FÖR VÅRT BÄSTA JAG

Konceptet och metoderna vilar på en vetenskaplig grund tillsammans med erfarenhet och lärdomar från tusentals utvecklingstimmar, en samlad ledarerfarenhet på över 60 år i teamet, kontinuerliga djupstudier i beteendevetenskap/psykologi/verksamhetsstyrning/ledarskap och inte minst…grundarens egen erfarenhet av en mycket svår utmattningsdepression i början av 2000-talet. Ett utfall som hade kunnat undvikas genom ett starkare personligt ledarskap, ett bättre tränat chefskap och en ännu bättre verksamhetsstyrning. De tre grundpelare som detta koncept nu vilar på. Läs mer under en “Hälsning från grundaren”.

VISION, MÅL OCH VÄRDEGRUND

VISION
Situationsinriktad Ledarutveckling ska vara ett naturligt förstahandsval för ledarutveckling 


MÅL
Att vi levererar de resultat som vi kommit överens om. Och lite till


VÄRDEGRUND

Situationsinriktad Ledarutveckling vilar på en stark värdegrund

 • Värdeskapande
  Vi ska alltid överträffa dina förväntningar
 • Professionellt
  Den ledarutvecklare du möter har en gedigen ledarbakgrund och är certifierad inom ledarutveckling
 • Pålitligt
  Din trygghet är A och O. Den utbildning och den träning vi erbjuder är förankrad i vetenskapen och samtliga metoder/koncept är välbeprövade. Vi håller på vår sekretess och det vi lovar håller vi
Situationsinriktad Ledarutveckling

VAD ÄR SKILLNADEN?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ”SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP”
OCH ‘SITUATIONSINRIKTAD LEDARUTVECKLING?

Situationsanpassat Ledarskap är en vedertagen modell inom ledarskapsteorin som handlar om att en ledare ska beakta i vilken situation (utifrån fyra snävt definierade situationer), en medarbetare befinner sig i och att ledaren därefter ska anpassa sitt ledarskap gentemot medarbetaren. Det är en väl avgränsad modell för att utveckla en färdighet inom ledarskapet.

Situationsinriktad Ledarutveckling är bredare och handlar om att erbjuda ledarutveckling baserat utifrån varje individs situation och behov. Här definieras varje situation utifrån en rad olika parametrar och där varje situation är unik t ex vem du är, var du befinner dig i livet (arbete/privat), företagets position, organisationens uppbyggnad, relationer/intressenter runt omkring och en rad andra parametrar baserat på behov och relevans.

Logga in