OM OSS

LEDARUTVECKLING ANPASSAD EFTER VÅR NUTID

Att vara ledare idag är för många en stor utmaning. Utbrett ansvar, höga förväntningar och ständigt ökande krav. Krav från omgivningen, men också ofta inifrån oss själva. Tiden upplevs som allt mer knapp och det är ofta svårt att få ihop dygnets alla timmar och få en god balans. För att matcha vår nutid och ge ledarna en ärlig chans till att även mäkta med egenutveckling och ledarträning erbjuder Situationsinriktad Ledarutveckling en form av ledarutveckling som går snett mot strömmen.

När de flesta erbjuder ledarutvecklingsprogram med en fast struktur gör vi tvärtom. Vi designar innehållet i varje ledarutvecklingsprogram utifrån varje individs situation och behov vilket ger en rad fördelar.

 

FÖRDELAR:

 • Utvecklar era ledare som individer, ledare och resultatansvariga 
 • När det är en grupp ledare som går separeras gemensamma delar och individuella. Nyckeln är att varje ledare ska få det som den behöver i sin situation
 • Möjlighet att göra anpassningar i innehållet längs vägen
 • Tar inte tid och kraft från ledarna. 98 % av deltagarna säger att de fått ”mer tid” och ökad motivation
 • Knyt gärna investeringen till resultat på sista raden och koppla till era verksamhetsmål
 • Passar alla ledarroller. Även de som är nyfikna på ledarskap
 • Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Väl beprövat koncept. Över 5000 coachtimmar 
 • Väldokumenterade resultat. Gedigen referenslista
 • Unika digitala utvecklingsplattformar som ger tydlighet och struktur 
 • Alltid uppdaterat och förankrat i den senaste forskningen och tekniken
two guys have an meeting
two suits

LEDARUTVECKLING FÖR VÅRT BÄSTA JAG

Situationsinriktad Ledarutveckling vinner mark dagligen och referenslistan är lång och gedigen. Konceptet och metoderna vilar på en vetenskaplig grund tillsammans med erfarenheter och lärdomar från över 5000 coachtimmar, en samlad ledarerfarenhet inom teamet på över 90 år, kontinuerliga djupstudier i beteendevetenskap/psykologi/verksamhetsstyrning/ledarskap och inte minst grundarens egen erfarenhet av en mycket svår utmattningsdepression i början av 2000-talet. Ett utfall som hade kunnat undvikas genom ett starkare personligt ledarskap, ett bättre tränat chefskap och en ännu bättre verksamhetsstyrning. De tre grundpelare som detta koncept nu vilar på. Läs mer under en ”Hälsning från grundaren”.

VISION, MÅL OCH VÄRDEGRUND

VISION
Situationsinriktad Ledarutveckling ska vara ett naturligt förstahandsval för ledarutveckling 


MÅL
Att vi levererar de resultat som vi kommit överens om  – och lite till! 


VÄRDEGRUND

Situationsinriktad Ledarutveckling vilar på en stark värdegrund.

 • Värdeskapande
  Vi ska alltid sträva efter att överträffa dina förväntningar. I alla avseenden. 
 • Professionellt
  Den ledarutvecklare du möter har en gedigen ledarbakgrund och är certifierad inom ledarutveckling/coaching  
 • Pålitligt
  Din trygghet är A och O. Den utbildning och den träning vi erbjuder är förankrad i vetenskapen och samtliga metoder/koncept är välbeprövade. Vi håller på vår sekretess och det vi lovar håller vi.
two people has a meeting

VAD ÄR SKILLNADEN?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ”SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP” OCH ” SITUATIONSINRIKTAD LEDARUTVECKLING”?

Situationsanpassat Ledarskap är en vedertagen modell inom ledarskapsteorin som handlar om att en ledare ska beakta i vilken situation (utifrån fyra snävt definierade situationer), en medarbetare befinner sig i och att ledaren därefter ska anpassa sitt ledarskap gentemot medarbetaren. Det är en väl avgränsad modell för att utveckla en färdighet inom ledarskapet.

Situationsinriktad Ledarutveckling är bredare och handlar om att erbjuda ledarutveckling baserat utifrån varje individs situation och behov. Här definieras varje situation utifrån en rad olika parametrar och där varje situation är unik t ex vem du är, var du befinner dig i livet (arbete/privat), företagets position, organisationens uppbyggnad, relationer/intressenter runt omkring och en rad andra parametrar baserat på behov och relevans.