PROCESS

VÄGEN FRAMÅT

Även om varje samarbete skräddarsys är processen den samma.

1. FÖRMÖTE
Gemensamt möte för att identifiera situation, behov och mål för varje insats

2. PROGRAMDESIGN
Programinnehåll tas fram för varje individ/grupp* och stäms av med deltagaren och beställaren

3. GENOMFÖRANDE
Uppstart (individuellt eller i grupp). Följt av löpande individuell coaching och uppföljning av målen. Kan varvas med gruppträffar i de fall gruppen har gemensamma behov. Mellan mötena arbetar deltagaren med sina uppgifter och testar sina verktyg i vardagen. I mitten av programmet genomförs en halvtidsutvärdering

4. DIPLOMERING
Diplom till varje deltagare

5. UTVÄRDERING
Efter avslutat program sker en slututvärdering via enkät och resultatet stäms av med beställaren.
Har deltagaren behov av vidareutveckling – startar processen om på nytt och nästa utvecklingsprogram designas

 

*En fördel är att innehållet i utvecklingsprogrammet kan justeras om behov och situation förändras för deltagaren under resans gång

Logga in