LEDA ANDRA

SITUATIONSINRIKTAT CHEFS- OCH LEDARSKAP (SCL)

Detta program riktar sig till individer i ledande position (med eller utan medarbetaransvar) eller till medarbetare som är nyfikna på vad en ledande roll skulle innebära.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL ATT ARBETA MED:

 • Bygga mig en ledarplattform anpassad till min roll (t ex projektledare, operativ arbetsledare, taktisk mellanchef, strategisk övergripande ansvarig)
 • Nyfiken på ledarskap. Vill testa och se om ledarskapet kan vara något för mig
 • Trygg i mina prestationer
 • Sätta mål och nå mål, för mig själv och gruppen jag leder
 • Få ut mer effekt av varje timma
 • Förstå hur en människa fungerar och mänskligt beteende
 • Bygga ett motiverat, sammansvetsat och effektivt team
 • Hantera konflikter och tuffa samtal
 • Bli tydligare och göra mig bättre förstådd (”neråt, mot sidan och uppåt”)
 • Hantera energitjuvar
 • Hantera motgångar
 • Få till effektiva och bra möten
 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Korrigerande samtal
 • Inspirera medarbetarna till ökat personligt ledarskap
 • Något vi missat? Det löser vi!

DETTA FÅR VARJE DELTAGARE:

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som är coach och professionellt stöd under hela programmet
 • Coaching 8-10 tillfällen med en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Individuell kraftfull digital utvecklingsplattform som tillför struktur och översikt. Här arbetar deltagaren med sin utveckling och resultaten kan följas över tid
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk. Vi bjuder in alla våra kunder till gemensam utvecklingsträff ca 2-4 ggr/år. Där du kan träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!
TILLVAL – FÖRDJUPANDE LEDARANALYS

Få omvärldens bild på ditt ledarskap! Exempelvis; Kommunikationsförmåga, beslutsfattande, affärsmässighet, lyhördhet etc. En enkät går ut till ett förutbestämt urval i din närhet (t ex medarbetare, närmaste chef, chefskollegor, projektgruppen etc). Resultaten lämnas in och sammanställs anonymt. Du får full koll på var du står – dina styrkor och främsta utvecklingsområden. En perfekt start inför ett ledarutvecklingsprogram! 

 

RESULTAT ATT FÖRVÄNTA
Att du blir trygg i din ledarroll (eller får svar på om du vill bli ledare eller ej). Du får en ledarplattform med verktyg som gör att du alltid kan återkomma till god struktur, nå dina mål och bibehålla motivationen

JAG VILL VETA MER