LEDA ANDRA

SITUATIONSINRIKTAT CHEFS- OCH LEDARSKAP (SCL)

Detta program riktar sig till individer i ledande position (med eller utan medarbetaransvar) eller till medarbetare som är nyfikna på vad en ledande roll skulle innebära.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL ATT ARBETA MED:

 • Bygga mig en ledarplattform anpassad till min roll (t ex projektledare, operativ arbetsledare, taktisk mellanchef, strategisk övergripande ansvarig)
 • Nyfiken på ledarskap. Vill testa och se om ledarskapet kan vara något för mig
 • Trygg i mina prestationer
 • Sätta mål och nå mål, för mig själv och gruppen jag leder
 • Få ut mer effekt av varje timma
 • Förstå hur en människa fungerar och mänskligt beteende
 • Bygga ett motiverat, sammansvetsat och effektivt team
 • Hantera konflikter och tuffa samtal
 • Bli tydligare och göra mig bättre förstådd (”neråt, mot sidan och uppåt”)
 • Hantera energitjuvar
 • Hantera motgångar
 • Få till effektiva och bra möten
 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Korrigerande samtal
 • Inspirera medarbetarna till ökat personligt ledarskap
 • Något vi missat? Det löser vi!

DETTA FÅR VARJE DELTAGARE

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som utbildar, coachar och är ett professionellt stöd under hela programmet
 • 8-10 utvecklingstillfällen med en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Tillgång till ett eget “Ledararkiv” med alla de mallar och verktyg som du behöver i din ledarroll
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk- få möjlighet att träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!
TILLVAL – LSI 360 GRADERS LEARSTILSTEST 

Genom vårt samarbete med Psytest erbjuder vi professionella mätverktyg kopplat till din ledarutveckling. LSI 360 är en webbaserad 360 graders återkopplingsmetod. Den bygger på modern ledarstilsteori och ger chefer möjlighet att få återkoppling på sin ledarstil genom sina överordnade, sidoordnade och underordnade. Fördelen är att LSI360 mäter hur den bedömde chefens ledarstil borde vara jämfört med hur den faktiskt är.

Vad ger LSI 360? • Visar hur väl chefens ledarstil stämmer överens med de krav som ställs i aktuell befattning. • Visar hur väl chefens egen bild (självbild) av sin ledarstil stämmer överens med andras bild av den. • Visar hur väl krav och förväntningar ”uppifrån” och ”nerifrån” i organisationen stämmer överens, dvs är kompatibla med varandra.

En perfekt start på ett ledarutvecklingsprogram!

PRISINDIKATION
För ett individuellt program ca 36 000 kr/deltagare beroende på innehåll och upplägg.  Ledarutvecklingsprogram för grupper kan variera mycket och prissätts efter varje upplägg.

RESULTAT ATT FÖRVÄNTA
Att du blir trygg i din ledarroll (eller får svar på om du vill bli ledare eller ej). Du får en ledarplattform med verktyg som gör att du alltid kan återkomma till god struktur, nå målen och bibehålla motivationen. För dig och för gruppen som du leder.

JAG VILL VETA MER

Logga in