LEDA MIG SJÄLV

SITUATIONSINRIKTAT
PERSONLIGT LEDARSKAP (SPL)

Situationsinriktat Personligt Ledarskap är för alla oavsett om du har titeln chef eller ej. Vi är alla ledare över oss själva. Är du dessutom chef och ledare för andra, är det personliga ledarskapet en nödvändighet eftersom det är din viktigaste tillgång för att bli en framgångsrik ledare för andra.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

 • Bli tryggare i mig själv och min roll. Stärka min självkänsla – den jag är
 • Bli tryggare i det jag gör och ska prestera. Stärka mitt självförtroende – det jag gör
 • Finna ett inre lugn. Inte ha tiden som en fiende och stressfaktor
 • Ökad balans i livet
 • Utkristallisera mina mål – privat och arbetsmässigt
 • Nå mina mål – privat och arbetsmässigt
 • Framgångsrik grundattityd. Ett positivare och mer lösningsorienterat förhållningssätt
 • Stärkt motivation
 • Förbättrad kommunikativ förmåga (bli lyssnad till, göra mig förstådd)
 • Någon att lyfta mina tankar med
 • Bli bättre på att hantera konflikter och svåra situationer
 • Bättre situation hemma (relationer, kommunikation, gränssättning etc)
 • Något annat du har på din önskelista?

DETTA FÅR VARJE DELTAGARE:

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som är coach och professionellt stöd under hela programmet
 • Coaching 8-10 tillfällen med en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Individuell kraftfull digital utvecklingsplattform som tillför struktur och översikt. Här arbetar deltagaren med sin utveckling och resultaten kan följas över tid
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk. Vi bjuder in alla våra kunder till gemensam utvecklingsträff ca 2-4 ggr/år. Där du kan träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!

RESULTAT ATT FÖRVÄNTA:
Att du blir trygg i dig själv – stärkt självkänsla och självförtroende. En tydlighet kring vem du är, vad du står för, vad du vill och varför (arbete och privat). Förvänta dig både ett inre lugn och en ökad motivation. 

 

JAG VILL VETA MER