LEDA MIG SJÄLV - UNGA PROFESSIONELLA

PERSONLIGT LEDARSKAP UNGA PROFESSIONELLA - FUTURE ON BOARD

Inom ramen för Situationsinriktad Ledarutveckling har vi utvecklat ett nytt koncept – Future On Board – för utveckling av unga professionella i  arbetslivet.

För mer information besök oss på Future On Board. Välkommen ombord!

future on board

Logga in