LEDA VERKSAMHETEN

SITUATIONSINRIKTAT
STRATEGISKT LEDARSKAP (SSL)

Detta program riktar sig till verksamhetsledare på strategisk nivå t ex VD, affärsområdesansvarig och egenföretagare.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

 • Stöd i att sätta hela/delar av affärsgrunden (affärsidé, vision, kärnvärden)
 • Organisationsstruktur och rollfördelning
 • Verksamhetsstyrning (modeller och tillvägagångssätt)
 • Ledningsgruppsarbete
 • Kartlägga verksamhetens viktigaste processer
 • Sätta mål som motiverar och engagerar hela organisationen
 • Förbättrad uppföljning
 • Skapa en positivare kultur (attityd, beteende)
 • Skapa ett årshjul för att få struktur
 • Effektiva möten på alla nivåer
 • Något vi missat? Det löser vi!

DETTA FÅR VARJE DELTAGARE

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som utbildar och är professionellt stöd under hela processen
 • 8-10 utvecklingstillfällen med ca en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Tillgång samtliga verktyg kopplat till er “Ledningsplattform”, så att ni kan utföra arbetet på egen hand när strukturen väl är satt
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk – få möjlighet att träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!

RESULTAT ATT FÖRVÄNTA
Att du blir trygg i din roll som övergripande ansvarig och får verktyg för att leda organisationen och verksamheten på ett motiverande, hållbart och resultatskapande sätt.

PRISINDIKATION
Kostnad efter varje specifikt upplägg eftersom det kan variera mycket beroende på hur mycket av det strategiska ramverket som finns idag.

JAG VILL VETA MER

Logga in