LEDA VERKSAMHETEN

SITUATIONSINRIKTAT
STRATEGISKT LEDARSKAP (SSL)

Detta program riktar sig till verksamhetsledare på strategisk nivå t ex VD, affärsområdesansvarig och egenföretagare.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

 • Stöd i att sätta hela/delar av affärsgrunden (affärsidé, vision, kärnvärden)
 • Organisationsstruktur och rollfördelning
 • Verksamhetsstyrning (modeller och tillvägagångssätt)
 • Ledningsgruppsarbete
 • Kartlägga verksamhetens viktigaste processer
 • Sätta mål som motiverar och engagerar hela organisationen
 • Förbättrad uppföljning
 • Skapa en positivare kultur (attityd, beteende)
 • Skapa ett årshjul för att få struktur
 • Effektiva möten på alla nivåer
 • Något vi missat? Det löser vi!

DETTA FÅR VARJE DELTAGARE:

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som är coach och professionellt stöd under hela programmet
 • Coaching 8-10 tillfällen med en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Individuell kraftfull digital utvecklingsplattform som tillför struktur och översikt. Här arbetar deltagaren med sin utveckling och resultaten kan följas över tid
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk. Vi bjuder in alla våra kunder till gemensam utvecklingsträff ca 2-4 ggr/år. Där du kan träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!

RESULTAT ATT FÖRVÄNTA:
Att du blir trygg i din roll som övergripande ansvarig och får verktyg för att leda organisationen och verksamheten på ett motiverande, hållbart och resultatskapande sätt.

JAG VILL VETA MER