Om hemarbete och fallskärmshoppning

Final för vår miniserie kopplat till  “K.O.S.T” – den viktiga balansen mellan Krav-Omtanke-Stöd-Tillit. Ett enkelt och effektivt verktyg som underlättar när vi ska leda oss själva – och andra. Denna gång med fokus på T som i Tillit.

Krav-Omtanke-Stöd-Tillit
För att få till resultat på ett hållbart, motiverat och ömsesidigt sätt är mixen av Krav-Omtanke-Stöd-Tillit grundläggande. Se dem som fyra enskilda parametrar där du behöver ha god balans mellan dem för att få resultat. Både när det gäller att leda dig själv och andra. Vi har jobbat oss igenom de tre första och vill du läsa dem finns de på www.situationsinriktad.se. Där finns även fler tips och mer inspiration inom ämnet ledarskap.

—————————————————————————————————————-

Hur byggs tillit?

I Natur & Kulturs Psykologilexikon definieras tillit som:

En grundläggande känsla som gör att en individ känner trygghet med en annan individ, grupp, miljö eller händelse. Motsatser är känslor som osäkerhet, tvivel och misströstan.

Tilliten till dig själv
Här vill vi spetsa till definitionen något. Tillit byggs i första hand inifrån. Att du känner dig trygg i dig själv – med den du är och det du gör. Utan tillit till dig själv blir det svårare att finna trygghet och tillit till omgivningen. Det är huvudskälet till att de flesta av våra utvecklingsinsatser börjar med det personliga ledarskapet. Att få utveckla och grundas i det innan man tar på sig rollen att leda andra.

Hur får du andra att lita på dig?
Om vi dissikerar det personliga ledarskapet och söker efter de delar som främst bygger tillit vill vi lyfta fram tre centrala delar:

– Sunda och etiska värderingar som du strävar att leva efter 
– Vikten av att vara autentisk och äkta
– Ansvarstagande

Har du sunda och etiskt hållbara värderingar som du dessutom lyckas leva efter bygger du tillit hos din omgivning. Det är som en behållare som sakta fylls på undan för undan. Vågar du vara autentisk och äkta ökar graden av tillit till dig. Omgivningen vet vad de kan förvänta sig av dig (och inte). Du behöver alltså inte vara perfekt för att andra ska känna förtroende för dig. Däremot behöver du vara konsekvent och etiskt välbalanserad. Vidare behöver du visa på att du både kan ha och ta ansvar. I sol och i regn. Det är lätt att ta ansvar när det är goda tider. Oftast lite svårare när det kör ihop sig (?)

—————————————————————————————————————-
Hemarbete kräver tillit och starkt personligt ledarskap (självledarskap)

Den mest återkommande frågan vi får just nu är råd kring hemarbete. “Hur ska vi arbeta när pandemin är under kontroll?” Ska vi tillåta hemarbete? I vilken utsträckning? Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss?

Här finns det inte ett svar att ge. Däremot kan vi dela med oss av några bitar som kan vara vägledande: 

  • Går rollen att helt eller delvis sköta på distans?
  • Vad vill medarbetaren? 
  • Hemarbete kräver mycket tydligt ledarskap och struktur. Är medarbetarens roll och mål tydliga? 
  • Får medarbetaren kontinuerlig och kvalitativ uppföljning av chefen på roll, mål och välmående? 
  • Hur säkerställer ledaren att ni klarar av att leva upp till arbetsmiljöföreskrifterna? Som arbetsgivare har ni ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete.  
  • Är ledaren utbildad, tränad och redo att ta det ledarskapsansvar som krävs för att leda på distans?
  • Hemarbete kräver starkt personligt ledarskap och självledarskap. Har medarbetaren det? 

Flexibilitet är nyckeln
Vår bästa rekommendation är att så långt det går möta upp medarbetarens behov. Vi människor presterar som bäst när vi mår bra och när vår roll har en god balans mellan utmaning och kontroll. Hemarbete ställer höga krav på både chef och medarbetare. Chefen behöver säkerställa ett tydligt och dedikerat ledarskap. Medarbetaren bär största delen av “bevisbördan” och behöver jobba extra mycket på tilliten. Utan den personliga kontakten blir det svårare att bedöma prestation i sin helhet och det uppstår enklare missförstånd eller tolkningar på distans. Detta bör man som medarbetare ha med sig och säkerställa att man tar extra stort ansvar (personligt ledarskap!) för att få det att fungera. Hemarbete är för många en förmån och många kommer att förvänta sig att få ha kvar den av sin arbetsgivare framöver. 

Vi avråder starkt från snäva och strikta policies för att reglera hemarbete. Sjävklart kan ni behöva ta fram övergripande riktlinjer, men låt varje chef och medarbetare ha stor frihet att utforma det som passar roll och individ bäst. Det tjänar ni på. Det fanns dessutom redan innan pandemin en trend i att efterfråga mer flexibilitet kopplat till arbetslivet. Inte minst hos den yngre generationen och de som kliver på chefsroller och ska balansera detta tillsammans med ett rikt familjeliv. Det finns en tydlig trend där allt fler vill få en god balans mellan arbete och fritid och som vänt på perspektiven. Man lever inte för att arbeta. Man arbetar för att kunna leva det liv man vill. De arbetsgivare som lyckas balansera detta rätt framöver kommer att bli vinnare på många sätt. Inte minst när det gäller att bli att behålla och attrahera medarbetare.

—————————————————————————————————————-

Vem skulle få packa din fallskärm?

På tal om tillit. Vem eller vilka skulle du låta packa din fallskärm inför ett hopp. Du får inte välja dig själv eller din instruktör.

Ta samtidigt gärna en stund och fundera på varför du valt de personer som du valt? Fundera även på vem eller vilka som skulle välja dig till att packa sin skärm. Varför har de valt dig?

—————————————————————————————————————-

Vi önskar dig en fin och härlig sommar och du kan lita på att vi kommer tillbaka. 
Fulltankade av ny energi och inspiration.  

Glada sommarhälsningar!

Therese och Ola

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. 
 

Lämna en kommentar

Logga in