VÅRA TJÄNSTER

ER PROFESSIONELLA PARTNER

Vi är er professionella partner inom företags- och ledarutveckling som skräddarsyr varje insats utifrån era behov och situation.

Hos oss finner ni specialistkunskap inom:
Personlig utveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, företagsanalys, affärs- och marknadsplanering och försäljning. 
Genom våra nära samarbetspartners erbjuder vi även stöd inom arbetsrätt, exekutiv search och rekrytering samt företagshälsovård (psykolog, terapeuter, läkare och naprapat).

——————————————————————————-

Har ni redan en klar bild över vad ni behöver kontaktar ni oss så designar vi ett upplägg utifrån det. 

Är bilden mer oklar hjälper vi till att utkristallisera behoven.

Söker ni efter strukturerade program för ledarutveckling och stöd arbetar vi utifrån tre olika huvudområden:

i Leda mig själv – Situationsinriktat Personligt Ledarskap (SPL)  

ii Leda andra – Situationsinriktat Chefs- och Ledarskap (SCL) 

iii Leda verksamheten – Situationsinriktat Strategiskt Ledarskap (SSL)

Programmen är numrerade från i-iii är utifrån tesen att jag måste kunna leda mig själv innan jag kan bli en framgångsrik ledare för andra. Och för att leda verksamheten behöver jag ha goda färdigheter i såväl personligt ledarskap som chefs- och ledarskap.

Även om det finns en grundstruktur att utgå ifrån designas varje program utifrån varje individs/grupps unika förutsättningar.

Situationsinriktad Ledarutveckling

DETTA KAN NI FÖRVÄNTA ER

  • Samarbete med en professionell helhetspartner inom företags- och ledarutveckling. 
  • En personlig ledarutvecklare som skräddarsyr ett upplägg till er beroende på era behov och situation
  • Att er ledarutvecklare stöttar/utbildar/tränar och coachar er tills ni når era mål med samarbetet
  • Vetenskapligt förankrad och uppdaterad teori
  • Att varje deltagare får en bred verktygslåda med digitala hjälpmedel, mallar, modeller etc. Tillför struktur och effektivitet
  • Att ni kan räkna hem er investering på sista raden och se resultaten växa fram fortlöpande. Detta eftersom vi arbetar med er vardag och era utmaningar i fokus redan från dag ett!

Logga in