TJÄNSTER

HUR VI DESIGNAR ETT LEDARUTVECKLINGSPROGRAM

Har ni redan en klar bild över vad era ledare behöver är det bara att kontakta oss så designar vi ett förslag utifrån det.

Är bilden mer oklar hjälper vi till att utkristallisera behoven för varje ledare och designar upplägg utifrån det.

För att tillföra en grundstruktur designas varje program utifrån något eller några av nedanstående huvudområden:

i Leda mig själv – Situationsinriktat Personligt Ledarskap (SPL)  

ii Leda andra – Situationsinriktat Chefs- och Ledarskap (SCL) 

iii Leda verksamheten – Situationsinriktat Strategiskt Ledarskap (SSL)

iiii Grupputveckling. TakeOff4Leaders. Unikt koncept där vi lär av flyget!

Att programmen är numrerade från i-iii är utifrån tesen att jag måste kunna leda mig själv fullt ut för att kunna bli en framgångsrik ledare för andra. Och för att leda verksamheten behöver jag ha goda färdigheter i såväl personligt ledarskap som chefs- och ledarskap.

Även om det finns en grundstruktur att utgå ifrån designas varje program utifrån varje individs/grupps unika förutsättningar.

DETTA KAN NI FÖRVÄNTA ER AV ER LEDARUTVECKLARE

 • En hybrid, utbildad och tränad till att förstå det ”mjuka” som mänskligt beteende och det ”hårda” som företagsstyrning
 • En katalysator och ett professionellt stöd som aktivt lyssnar på dig och som vägleder, utbildar och utmanar dig när du behöver
 • Agerar träningspartner när du behöver öva och praktisera dina färdigheter
 • Att du får verktyg, utbildning, metoder och stöd för att du själv ska kunna ta dig, din grupp och din verksamhet dit du vill
 • Ett stöd som finns tillgänglig mellan träffarna om du behöver support

VILKA BEHOV HAR DU?

VAD FÅR DU?

 • Ett ledarutvecklingsprogram med individanpassad teori, verktyg och övningar
 • En ledarutvecklare som är coach och professionellt stöd under hela programmet
 • Coaching 8-10 tillfällen med en månads mellanrum, 1-1,5h per tillfälle. Beroende av programupplägg
 • Gruppträffar tillkommer i de fall det är en grupp som går och där det finns ett gemensamt behov
 • Individuell kraftfull digital utvecklingsplattform som tillför struktur och översikt. Här arbetar deltagaren med sin utveckling och resultaten kan följas över tid
 • Diplom
 • Inspirationsbrev ca 6 ggr/år
 • Ingå i vårt Ledarnätverk. Vi bjuder in alla våra kunder till gemensam utvecklingsträff ca 2-4 ggr/år. Där du kan träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!
small meeting

FÖRVÄNTAD TIDSÅTGÅNG

Ett program pågår vanligast mellan 7-12 månader och tiden är en viktig faktor för att kunna uppnå hållbara resultat. Ledarutvecklare och deltagare behöver lära känna varandra och skapa förtroende och deltagaren behöver tid på sig för att lära in nya kunskaper, få en chans att testa sina verktyg i vardagen och finna sin väg framåt. Det finns inga quick fix när det gäller personlig utveckling om det ska leda till hållbara resultat som varar över tid. I snitt behöver en deltagare lägga 1-2 h/vecka för att arbeta med programmet. Det är dock tid som deltagaren har snabbt igen eftersom man arbetar med individens vardag i centrum.

PRISINDIKATION

Ett individuellt ledarutvecklingsprogram ligger mellan 29 000 – 36 000 kr exkl. moms/deltagare beroende på innehåll och omfattning.

Ledarutvecklingsprogram för grupper kan variera mycket och prissätts efter förslag.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.