Vinsten av att stanna i “comfort zone” och tänka innanför boxen

Framtidssäkra ditt ledarskap

Hur många gånger uppmuntras vi inte till att lämna vår “comfort zone” eller att tänka utanför boxen? Som det ultimata sättet för att komma framåt och lyckas. Tänk om det ibland är tvärtom? Att det är i den trygga zonen, i boxen, som de mest genomtänkta tankarna och de mest hållbara besluten får komma fram? 

Din beslutsförmåga som en viktig del i att vara framtidssäkrad
Det finns mycket just nu som pekar mot att vi går från tuffa tider till ännu tuffare tider och en stor del av vårt jobb är att säkerställa att du som ledare är rustad och har rätt stöd. Därför startar vi en miniserie med att dela med oss av verktyg som vi hoppas kunna hjälpa till och framtidssäkra ditt ledarskap ytterligare. Mycket pekar på att hösten 2022 och framåt kommer att kräva extra av dig. Ökade kostnader, fortsatta leveransproblem och oro i världen riskerar att starta ogynnsamma spiraler. För att bibehålla kontroll och skapa nya goda förutsättningar behöver vi trygga och balanserade ledare som lyckas hålla linjen och energin uppe. Många förlitar sig på dig och förväntar sig att du lyckas leda dem genom detta landskap och en sak som turbulenta tider ofta orsakar är beslutsfattigdom. Att ledaren blir osäker och inte vågar eller lyckas fatta beslut. Det är oftast ett mycket sämre läge än att våga fatta beslut – även felaktiga sådana.

Vad krävs för att fatta kloka hållbara beslut i en turbulent tid?
Istället för att vilt ge sig ut på okända vatten och söka svaret utanför “boxen/zonen” tror vi att det kan vara minst lika klokt att ibland stanna upp och istället gå på andra hållet. Att söka sig på djupet i den trygghet som man redan har byggt upp. Självklart behöver vi ta in ny data “utanför boxen” som kommer till oss, men sedan när vi ska agera på den – varför söka de magiska svaren i det okända?

Exempel:
Ni får indikationer på att försäljningen i segment X kommer att vika 20 % på grund av leveransproblem.

Istället för att samla gruppen till en workshop i att tänka “nytt och stort utanför boxen”  – stanna upp – samla gruppen och titta på vad ni redan har! 

 • Vad har vi för resurser idag för att åtgärda problemet? Inom vår egen grupp? I organisationen som helhet?
 • Vilka andra affärer har vi idag som fungerar och som vi eventuellt kan öka med 20 % för att täcka upp förlusten i segment X?
 • Vilka styrkor har vi inom gruppen idag? Hur kan vi nyttja dem mer?
 • Förra gången vi gick igenom en kris tillsammans, hur löste vi det? Vad har vi lärt oss sedan dess? Kan vi använda något av det nu?

Många gånger när vi blir osäkra tenderar vi att sätta på skygglapparna och köra ännu fortare framåt och desperat söka efter svaren utanför den egna trygga basen vilket oftast leder till kortsiktiga och överilade beslut (?)

Kloka beslut kräver eftertänksamhet, långsiktighet och samarbete
Genom att istället stanna upp och återvända till din trygga bas kan du våga tänka klart och mer långsiktigt. Det är sedan länge psykologiskt konstaterat att vi behöver trygghet för att kunna prestera så varför gå emot det? 

Övning:

 1. Tänk på ett problem som du just nu har att hantera
 2. Har du löst ett liknande problem tidigare?
 3. Hur gjorde du då?
 4. Kan du ta nytta av de erfarenheterna och handlingarna nu?
 5. Vilka har du i din närhet som har tacklat liknande situationer? Kan du ta hjälp av dem?
 6. Hur har andra utanför din organisation löst problemet? Kan du använda något av deras lösningar?
 7. OM du visste eller hade modet att lösa problemet – vad hade du då gjort?
 8. Vilka beslut behöver du fatta? Behöver du något stöd för att fatta dessa beslut?
 9. Hur säkerställer du att detta problem inte återkommer?

Bara genom att stanna upp och inventera nuläget kan vi oftast lösa det mesta?

Du är oftast säkrare än du tror
Genom att du ger dig själv tid att landa och vända dig inåt återtar du kontrollen över situationen och oftast inser du att du kan långt mycket mer än du trodde! Det är den pressade situationen som fått dig ur fattning och gjort att du tappat perspektiv. Genom att återvända till din trygga bas kan du lugna ner läget. Hålla sinnet och känslorna svalare. Tänka klarare och längre. Återfå lugnet. 

Ingredienser som oftast leder till klokare och mer långsiktigt hållbara beslut?

Skulle svaren inte infinna sig i “boxen eller inom din eller gruppens trygghetszon” ja, då kan det vara läge att kalla till workshop i att tänka nytt och stort tillsammans. Men börja alltid med att gräva där ni står. Oftast finns guldet där.

—————————————————————————————————————-

Vårt jobb är att göra dig trygg i din ledarroll och framtidssäkra dig och vi vill gärna ta del av dina tankar och erfarenheter. 
Berätta gärna för oss hur du lyckades fatta ett klokt, långsiktigt och hållbart beslut. Bara genom att stanna i zonen.

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. 

Therese, Ola, Susanne och Rami

Lämna en kommentar

Logga in